Projekty Izolacji

Skuteczna ochrona fundamentu przed wodą gruntową to poważne zadanie, które budowniczowie muszą rozwiązać podczas budowy.

Prawidłowo wykonana hydroizolacja płyty, ścian, stropów, zbiorników fundamentowych pozwala zapewnić jej szczelność.

Rozważ najczęstsze sposoby: 

Hydroizolacja bezpowłokowa (tzw. Biała wanna).

Odpowiednie zaprojektowanie rozkładu dylatacji roboczych/skurczowych, dobór elementów uszczelniających, zaprojektowanie odpowiedniej mieszanki betonowej, profesjonalne wykonawstwo. Zastosowanie tych wszystkich elementów pozwala na ograniczenie (wyeliminowanie do minimum) powstawania niekontrolowanych nieszczelności. 

Hydroizolacja powłokowa – system membran SIKA.

Konstrukcje podziemne budynków muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne wymagania, wynikające z potrzeb inwestorów, którzy przewidują na poziomach podziemnych lokalizację pomieszczeń mieszkalnych i rekreacyjnych, specjalnych pomieszczeń technicznych, serwisowych albo powierzchni magazynowych. Sika zapewniają unikalne, przylegające na całej powierzchni i niezwykle elastyczne systemy membran opartych na bazie plastycznych poliolefin, które bez problemu spełniają wszystkie wymagania i w sposób bezpieczny odpowiadają na potrzeby inwestorów, którym zależy na trwałych i szczelnych konstrukcjach podziemnych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!